dziś jest: 08.03.21, poniedziałek, 19:57
strona głównastrona główna mapa stronymapa strony kontakt ze spółdzielniąkontakt ze spółdzielnią

Wymiana wodomierzy

Wdrożony w Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej proces wymiany wodomierzy na urządzenia z odczytem radiowym jest kontynuowany. Podajemy do wiadomości wykaz kolejnych budynków z harmonogramem planowanego montażu. Mieszkańcy będą także powiadamiani o terminach prac stosownymi ogłoszeniami zamieszczonymi na klatkach. Zwracamy się o umożliwienie dostępu do mieszkań oraz swobodności pracy w miejscu wymiany liczników.
Ważne:
Przypominamy że w związku z wymianą wodomierzy na radiowe przez firmę TECHEM Kraków prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do protokołu stany końcowe demontowanych i stany początkowe nowo zakładanych wodomierzy. Protokół z instalacji jest dokumentem do rozliczenia nie podlegającym reklamacji.

Informujemy że pracownicy ekip montażowych nie są upoważnieni do pobierania jakichkolwiek opłat. Instalator winien posiadać identyfikator firmy Techem.

Harmonogram montażu wodomierzy
Dokument jest w formacie PDF. Otwarcie dokumentu wymaga zainstalowanego programu Acrobat Reader® firmy Adobe®. Jeśli go nie masz program można pobrać ze strony www.adobe.com


 

Wersja do druku

Kontakt

Centrala, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 94, 32-300 Olkusz:

  • tel.: (32) 643 12 29
  • tel.: (32) 647 80 30
  • tel.: (32) 647 80 31
  • fax: (32) 643 08 33


Aktualności

Zaproszenie do składania ofert (2021)19.02.2021 Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa16.10.2020.